Fleet Management

O vozový park sa postaráme
s nadhľadom

Firemným zákazníkom poskytujeme externú správu vozového parku a umožňujeme im tak naplno sa sústrediť na ich vlastný biznis. Nechajte aj Vy svoje starosti na profesionálov.

Fleet manažment je služba pre firemných klientov

Jeho podstatou je umožniť Vám, aby ste sa  venovali hlavným činnostiam svojho podnikania a správu vozového parku prenechali profesionálom vo svojom odbore. Okrem dôležitej úspory, a to časovej, znamená externá správa vozového parku aj ďalšiu kľúčovú úsporu-finančnú.

Využite naše služby a rozlúčte sa s vašimi starosťami

 • Pravidelné návštevy u klienta a priebežné sledovanie stavu vozidiel z firemného vozového parku
 • Spracovanie Car Policy, teda stratégie pre konkrétny vozový park
 • Zabezpečenie riešenia všetkých poistných udalostí
 • Pravidelná kontrola a výmena pneumatík vrátane ich skladovania
 • Pripomenutie a zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok
 • Asistenčná služba na cestách a poskytnutie náhradného vozidla
 • Vedenie celej agendy vozového parku spoločnosti
 • Pripomenutie konca konci platnosti STK a jej následné bezodkladné zabezpečenie
 • Zabezpečenie poistenia vozidiel, odporučenie a sprostredkovanie najvýhodnejších produktov na mieru klientovi
 • Sprostredkovanie predaja vyradených vozidiel
 • Poradenstvo pri výbere nových vozidiel a vybavenie všetkých formalít spojených s ich zabezpečením
 • Optimalizácia vozového parku spoločnosti

Získajte výhody

 • Významná časová a finančná úspora
 • Spoľahlivé a profesionálne zabezpečenie všetkých úkonov spojených so správou vozového parku
 • Minimalizácia firemnej administratívy v súvislosti s vozovým parkom

Dohodnite si stretnutie

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a dohodnúť si osobné stretnutie. Spoločnosť CARFAX Slovakia s.r.o. je pripravená vyhovieť aj Vašim individuálnym požiadavkám a prispôsobiť tak túto službu potrebám Vašej firmy.

Služby

0949 330 349
Hotline